Jordleieavtaler

Eier kan velge å oppfylle driveplikten ved å leie ut jorda. Jorda må leies bort i minst 10 år av gangen. Leiekontrakter ut over 10 år kan kreve delingssamtykke og konsesjonsbehandling. 

Når eier leier ut jorda, er det fortsatt eier som står ansvarlig for at jorda drives. Det betyr at kommunen forholder seg til eier hvis jorda ikke drives.  Eier kan velge å drive deler av eiendommen selv. Eier kan også leie bort deler av arealet til én leietaker, og en annen del til en annen leietaker. Dette krever leiekontrakt med hver enkelt leietaker.     

Krav til leiekontrakt 

Ved utleie er det noen regler for hvordan leiekontrakten må være. Kommunen skal ha kopi av kontrakten for å se at den følger loven.  Leiekontrakten må:   

  • ha en varighet på minst 10 år om gangen 
  • være skriftlig   
  • må føre til driftsmessig gode løsninger  

Avtaler som ikke oppfyller disse kravene, kan ikke gjøres gjeldende mellom partene, eller overfor myndighetene. Når avtalen er inngått, skal eier sende kopi av avtalen til kommunen.  

Les mer om ordninga her

Her finner du et eksempel på en jordleieavtale (DOCX, 19 kB) (Merk: Malen er kun et eksempel og må tilpasses den enkeltes situasjon).

 

Kontakt

Edith Erlandsen
Saksbehandler - Næring
E-post
Mobil 94 13 29 62
Mats Heidsve
Saksbehandler - Næring
E-post
Mobil 91 61 83 62

Adresse

Vollan 8a

6300 Åndalsnes

Kart