Økonomi

Tilskuddsmidler

Vi har følgende midler å rutte med:

Økonomi Raumabanen 100 år
Aktør Sum
GassRor kr 600 000
BaneNor kr 200 000
Egeninnsats kr 200 000
Søker øvrige tilskuddsmidler kr 200 000

Kontakt

Hanne Brakstad
E-post
Mobil 92 28 77 66