Er du bekymret for et barn - mulig vold eller overgrep?

Barn og unge som opplever vold og overgrep viser ofte lite utad og holder det for seg selv. Enten fordi det er tabu og flaut, de føler seg maktesløse eller fordi de er truet til taushet. Det gjelder å være oppmerksom. Derfor ønsker vi at du skal bry deg!

Jeg vil vite

En av ti barn og unge har blitt utsatt for vold og overgrep. Nettsiden Jeg vil vite gir både voksne og barn kunnskap om hva vold og seksuelle overgrep er og hvem du kan kontakte for å få hjelp.

Snakk med barnet

Det kan oppleves vanskelig å snakke med barn og ungdom om vold og overgrep. Men det er et alt for viktig tema til å la være. Nettsiden Jeg vil vite gir enkle tips og råd til hvordan du kan snakke med barn og ungdom om vold og overgrep. 

Kontakt hjelpeapparatet

Når du har grunn til å tro at et barn blir utsatt for vold eller overgrep, har du plikt til å si ifra.

Akutt hjelp

Hvis det er akutt, skal du varsle politiet og barnevernet umiddelbart.  

Overgrepsmottak

Overgrepsmottaket ved sykehusene i Molde og Ålesund.

  • Molde: 711 20 000 / 711 21 330
  • Kristiansund: 711 21 360
  • Ålesund: 701 62 000
  • Legevakt: 116 117

Bekymringsmelding til barnevernet

Hvis du er bekymret for et barn eller ungdom kan du melde fra til barneverntjenesten i kommunen. Du kan melde anonymt og barnevernet plikter å undersøke saken. Send en bekymringsmelding. Du kan også søke råd hos barnevernet.

Samtale, råd og veiledning

Ta kontakt med helsesøster, krisesenteret eller andre i hjelpeapparatet for å få råd og veiledning. Du kan også hjelpe barnet til å selv ta kontakt. 

Åpningstider

Rådhuset mandag - fredag:

1. april - 30. september: 08.00- 15.30

1. oktober - 31. mars: 08.00 - 16.00

Sentralbordet:

Man-fre: 10.00- 14.00 

Adresse

Vollan 8a

6300 Åndalsnes

Kart