Bekymringsmelding

Bekymringsmelding

Er du bekymret for et barn eller en ungdom, skal du kontakte barnevernet. Barn og ungdom kan selv ta kontakt med oss.

Slik melder du fra til barnevernet

Vi ønsker primært at du sender meldingen via vårt elektroniske skjema.

Du kan også ringe oss eller møte opp personlig. Du kan velge å være anonym. Barneverntjenesten ønsker likevel helst at du sier hvem du er, fordi det gir saken troverdighet.

Meldeplikt

Hvem har meldeplikt?

Hva skjer videre med bekymringsmeldingen?

Meldingen blir gjennomgått innen en uke. Akuttsaker avgjøres straks.

Barnevernet vil enten starte en undersøkelse eller henlegge meldingen dersom det er åpenbart at den er grunnløs.

Det skal snarest gjennomføres en undersøkelse - senest innen 3 måneder. Undersøkelsen skal være tilpasset sakas alvorlighetsgrad, stå i forhold til meldingens innhold og ivareta barnets beste. Dersom undersøkelsen gir grunnlag for hjelpetiltak, skal barneverntjenesten iverksette tiltak etter loven. 

Kontaktinformasjon

Vakttelefoner barnevern

Hvis du har blitt utsatt for en skremmende eller ubehagelig hendelse, eller du eller noen andre du kjenner opplever noe vanskelig hjemme – ta kontakt med barnevernet.

Dagtid

Politi: 02800

Barnevernstjenesten: 71 16 66 00

Kveldstid/helg

Barnevernvakt 97 60 16 16

Alarmtelefonen 116111

Barnevernet i Rauma
E-post
Telefon 71 16 66 00

Etter arbeidstid: Alarmtelefonen: 116111

Åpningstider

Servicetorget/sentralbord

Man-fre: 10.00- 14.00 

 

Rådhuset 

Man-fre: 08.00- 16.00

Adresse

Vollan 8a

6300 Åndalsnes

Kart