En du kjenner utsatt for vold?

En du kjenner utsatt for vold?

Kjenner du noen du tror blir utsatt for vold eller overgrep, og lurer på hva du skal gjøre? Er du redd for å blande deg i noe du ikke har noe med, eller lurer du kanskje på hvordan du best kan hjelpe?

Bry deg

Mange har kjent på den samme tvilen og usikkerheten. Ikke all vold er synlig, og den kan derfor være vanskelig for utenforstående å oppdage. Når det i tillegg kan være vanskelig for den som utsettes for vold å fortelle om det til andre, forblir ofte volden usynlig. Derfor ønsker vi at du skal bry deg!

Nettsiden Din vei ut gir informasjon til deg som er pårørende eller kjenner en som er utsatt for vold eller overgrep. 

Snakk sammen

Å spørre noen om de har blitt eller blir utsatt for vold, kan være vanskelig og vi kan derfor være redde for trå feil. De fleste ønsker imidlertid at noen skal bry seg. Å vise at du bryr deg og lytter, og er tydelig på at du tror på det du blir fortalt kan være noe av det viktigste du kan bidra med. 

Målet med en samtale er å motivere den som er utsatt for vold til å kontakte hjelpeapparatet slik at volden stopper. Er du usikker på hva du skal gjøre kan du drøfte saken anonymt med krisesenter eller politi.

  Kontakt hjelpeapparatet

  Akutt hjelp

  Ved alvorlige trusler eller fysiske skader etter vold og overgrep, kontakt politiet, legevakt eller krisesenteret.

  Samtaler, råd og veiledning

  Ta kontakt med familievernkontoret, krisesenteret eller andre i hjelpeapparatet for å få råd og veiledning.

  Nettsider med informasjon og hjelp

  Kontaktinformasjon

  Harald Westby Digernes
  Helse- og velferdssjef
  E-post

  Åpningstider

  Servicetorget/sentralbord

  Man-fre: 10.00- 14.00 

   

  Rådhuset 

  Man-fre: 08.00- 16.00

  Adresse

  Vollan 8a

  6300 Åndalsnes

  Kart