Familievernkontoret

Familievernkontoret

Familievernet er en spesialtjeneste som gir tilbud om behandling og rådgivning til alle som opplever vansker, konflikter eller kriser i familien. Familievernet tar imot enkeltpersoner, par og familier. Familievernkontoret for Rauma befinner seg i Molde.

Se hva familiekontoret i Molde kan hjelpe deg med