Om Psykososialt team

Psykososialt team er Rauma kommune sin avdeling for rus og avhengighet. Vi er lokalisert i 6. etasje i rådhuset og jobber med mennesker i alle faser av livet. Teamet vårt er tverrfaglig sammensatt av psykologer, vernepleiere, sosionom og barnevernspedagog.

For å få tjenester fra oss kan du ta kontakt selv ved å ringe eller sende mail, eller du kan få fastlegen din eller noen andre til å ta kontakt med oss for deg. Ikke skriv konfidensiell informasjon på mail.

Vi har som mål at du skal høre fra oss innen to uker etter at du har tatt kontakt

Kontakt

Psykososialt team
E-post
Mobil 47 62 95 28
Psykososialt team inntakstelefon
Mobil 94 89 63 71

Mandag
10:00-11:30 og 12:00-14:00

Onsdag
10:00-11:30 og 12:00-14:00