Kontaktinfo

Lavterskeltilbud for voksne

Vi ønsker å være enkel å komme i kontakt med. For vårt lavterskeltilbud til voksne har vi en egen inntakstelefon med telefonnummer 948 96 371, hvor vi kan ringes for en vurderingssamtale. Telefonen er åpen mandag og onsdag mellom klokken 10:00-11:30 og 12:00-14:00. Dersom du ikke får svar vil du bli oppringt så fort det lar seg gjøre. Du kan også sende en SMS hvor du ber om å bli oppringt i telefontiden. Telefonen er ikke bemannet utenfor nevnte åpningstider, og på helligdager.

Hva innebærer en vurderingssamtale?

I vurderingssamtalen har vi ulike spørsmål til deg om alt fra blodprøvestatus til relevante livshendelser og utløsende faktorer. Det er lurt å sette av ca. 30-40 minutter til denne samtalen. Basert på denne samtalen vil det avgjøres om du skal få et tilbud, eller om det er andre instanser som kan hjelpe deg/er mer riktig. Dersom du får et tilbud hos oss, vil du få et avgrenset antall samtaler. Det kan derfor være lurt å ha tenkt litt på forhånd hva man skulle ønske var annerledes, eller hva man ønsker å få ut av hjelpen man ber om. 

Samarbeidspartnere:

For samarbeidspartnere og generelle henvendelser, ta kontakt på avdelingstelefon; 476 29 528 eller mail; psykiskhelsemestring@rauma.kommune.no

Kontakt

Psykososialt team
E-post
Mobil 47 62 95 28
Psykososialt team inntakstelefon
Mobil 94 89 63 71

Mandag
10:00-11:30 og 12:00-14:00

Onsdag
10:00-11:30 og 12:00-14:00