Omsorgsboliger

Omsorgsboliger

Omsorgsboliger er tilpasset bevegelseshemmede og tilrettelagt slik at beboeren kan motta tjenester fra kommunen etter behov. Boligen er beboerens eget hjem. Vi har tre typer omsorgsboliger, med og uten fast bemanning og treningsleiligheter.

Hva er en omsorgsbolig?

Omsorgsboliger er tilrettelagt for helse- og omsorgstjenester utenfor institusjon. Boligen er tilpasset orienterings- og bevegelseshemmede og fysisk tilrettelagt slik at beboer med omfattende behov skal kunne motta heldøgns helse- og omsorgstjenester utenfor institusjon. Boligen er utformet som en selvstendig bolig eller som en enhet i fellesskapsbolig med fellesareal. Omsorgsboliger er forbeholdt personer som på grunn av alder, funksjonshemming eller sykdom har behov for slik bolig. Boligen er beboerens eget hjem.

Personer som bor i omsorgsbolig kan på visse vilkår søke om bostøtte. 

I Rauma kommune søkes det om bostøtte gjennom NAV.

Omsorgsboliger

Hvem kan få tilbud om omsorgsbolig?

Personer som kan klare seg i tilrettelagt bolig med bistand fra Hjemmebasert omsorg og/eller andre. Ved tildeling av omsorgsbolig, må bruker i tillegg ha behov for helse- og omsorgstjenester avhengig av hjelpebehov.

Slik søker du

I søknadsskjemaet beskriver du dine hjelpebehov og hvilke tjenester du mener du trenger. Vi vurderer helsetilstanden din og finner det helsetilbudet som passer best for deg. 

Søk omsorgsbolig ved å bruke søknadskjemaet for helse- og omsorgstjenester

Hva koster det?

Omsorgsboliger og bokollektiv/bofellesskap
Tilbud Husleie pr. måned (ingen mva.)*
Omsorgsboliger Snarv. 5 (65-71 kvm -L1-3 og L9)                                                                                                 7 515
Omsorgsboliger Snarv. 5 (41-56 kvm - Øvrige L)                                                                                                 7 295
Bokollektiv husleie snarveien 5                                                                                                 7 100
Husleie Måndalen omsorgsenter                                                                                                 7 514
Husleie Måndalen omsorgsenter, leiligheter                                                                                                 8 621
Husleie Vangstun 9-18:                                                                                                 6 400
Husleie Vangstun 20,21,23:                                                                                                 5 850
Husleie Vangstun 22:                                                                                                 6 150
Husleie Vangstun 24:  
Kvartal 1 (206)                                                                                                 7 600
Kvartal 1 (øvrige)                                                                                                 8 400
Nesbakken (leiligheter  75 kvm)                                                                                                 6 700
Nesbakken (55 kvm)                                                                                                 5 700
Nesbakken (30 kvm)                                                                                                 4 000
evt.  tillegg for strøm / tv og andre utgifter, når ikke eget abonnement                                                                                                 1 615
evt. tillegg kun for andre utgifter (håndduker, laken/dynetrekk, vaskemiddel, toalettpapir, lyspærer, mv.)                                                                                                     535
Mattilbud i institusjon og i hjemmet
Mattilbud i institusjon og i hjemmet
Tilbud Pris per porsjon (ingen mva)
Middag, enkel porsjon 98
Frokost / kvelds 52
Helpensjon i omsorgsbolig 185

Hva skjer videre med søknaden?

Du får svar på søknaden innen 4 uker. Dersom saksbehandlingen ikke er ferdig innen denne fristen, skal du få et foreløpig svar med antatt saksbehandlingstid.

Klage

Slik klager du på enkeltvedtaket om omsorgsbolig eller på tjenesten.   

Kontaktinformasjon

Koordinerende enhet
E-post
Mobil 918 94 010
Maria Homleid
Saksbehandler/rådgiver
E-post
Mobil 947 89 206
Ingfrid Flatum Åsarmoen
Saksbehandler/rådgiver
E-post
Telefon 918 94 017
Mobil 918 94 017
Stine Nordby
Leder koordinerende enhet
E-post
Mobil 918 94 016

Åpningstider

Kontortid

Man-fre: 08.00- 16.00 (15.30 sommer)

Besøkstid Rauma helsehus

Kafeen: man-fre kl 10-16.

Ytterdøra: man-fre kl 07-20 (Helg: 09-20)

Adresse

Strandgata 22

6300 Åndalsnes

Kart