Omsorgsboliger

Omsorgsboliger

Omsorgsboliger er tilpasset bevegelseshemmede og tilrettelagt slik at beboeren kan motta tjenester fra kommunen etter behov. Boligen er beboerens eget hjem. Vi har tre typer omsorgsboliger, med og uten fast bemanning og treningsleiligheter.

Hva er en omsorgsbolig?

Omsorgsboliger er tilrettelagt for helse- og omsorgstjenester utenfor institusjon. Boligen er tilpasset orienterings- og bevegelseshemmede og fysisk tilrettelagt slik at beboer med omfattende behov skal kunne motta heldøgns helse- og omsorgstjenester utenfor institusjon. Boligen er utformet som en selvstendig bolig eller som en enhet i fellesskapsbolig med fellesareal. Omsorgsboliger er forbeholdt personer som på grunn av alder, funksjonshemming eller sykdom har behov for slik bolig. Boligen er beboerens eget hjem.

Personer som bor i omsorgsbolig kan på visse vilkår søke om bostøtte. 

I Rauma kommune søkes det om bostøtte gjennom NAV.

Hvem kan få tilbud om omsorgsbolig?

Personer som kan klare seg i tilrettelagt bolig med bistand fra Hjemmebasert omsorg og/eller andre. Ved tildeling av omsorgsbolig, må bruker i tillegg ha behov for helse- og omsorgstjenester avhengig av hjelpebehov.

Slik søker du

I søknadsskjemaet beskriver du dine hjelpebehov og hvilke tjenester du mener du trenger. Vi vurderer helsetilstanden din og finner det helsetilbudet som passer best for deg. 

Du søker om helse- og omsorgstjenester ved å bruke søknadskjemaet for helse- og omsorgstjenester

Hva koster det?

Omsorgsboliger og bokollektiv/bofellesskap
Tilbud Husleie pr. måned (ingen mva.)*
Omsorgsboliger Snarv. 5 (65-71 kvm -L1-3 og L9) 7834
Omsorgsboliger Snarv. 5 (41-56 kvm - Øvrige L) 7604
Bokollektiv husleie snarveien 5 7402
Husleie Måndalen omsorgsenter 8090
Husleie Måndalen omsorgsenter, leiligheter 9290
Husleie Vangstun 9-18: 6890
Husleie Vangstun 20,21,23: 6300
Husleie Vangstun 22: 6600
Husleie Vangstun 24: 6300
Kvartal 1 (206) 7950
Kvartal 1 (øvrige) 8790
Nesbakken (leiligheter  75 kvm) 7150
Nesbakken (55 kvm) 6090
Nesbakken (30 kvm) 4270
Tillegg for strøm / tv og andre utgifter, når ikke eget abonnement 1615
Bokollektivet i snarveien 5:  tillegg for strøm / tv og andre utgifter,  1128
evt. tillegg kun for andre utgifter (håndduker, laken/dynetrekk, vaskemiddel, toalettpapir, lyspærer, mv.) 544
For boliger videreutleid fra Rauma Boliger er dette leie pr.årsskiftet, og  husleien vil reguleres i hht leiekontrakt.

Mattilbud i institusjon og i hjemmet

Mattilbud i institusjon og i hjemmet
Tilbud Pris per porsjon (ingen mva)
Middag, enkel porsjon 103
Frokost / kvelds 54
Helpensjon i omsorgsbolig 190

Hva skjer videre med søknaden?

Du får svar på søknaden innen 4 uker. Dersom saksbehandlingen ikke er ferdig innen denne fristen, skal du få et foreløpig svar med antatt saksbehandlingstid.

Klage

Slik klager du på enkeltvedtaket om omsorgsbolig eller på tjenesten.   

Kontaktinformasjon

Koordinerende enhet
E-post
Mobil 918 94 010

(Tastevalg 5)

Åpningstider

Kontortid

Man-fre: 08.00- 16.00 (15.30 sommer)

Besøkstid Rauma helsehus

Kafeen: man-fre kl 10-16.

Ytterdøra: man-fre kl 07-20 (Helg: 09-20)

Adresse

Strandgata 22

6300 Åndalsnes

Kart