Denne artikkelen er over 1 år gammel og kan innehold utdatert informasjon

Langvarig behov

Har du langvarige behov for hjelpemidler så er det du selv som søker om dette til NAV eller til St.Olavs om det er snakk om behabnlingshjelpemidler. Kommunale ergo- og fysioterapeuter bistår deg med funksjonsvurdering, råd om valg av hjelpemiddel og utforming av søknad med begrunnelse for hjelpemiddel. De gir også opplæring i bruk av hjelpemiddelet. 

Kartlegging og vurdering av behov  

Behandling, trening eller alternative måter å utføre aktiviteter på og innlæring av nye arbeidsteknikker bør vurderes før kompenserende tiltak med hjelpemidler. 

Det viktigste for deg er å beskrive hvilke aktiviteter i hverdagen du har problemer med å gjøre på grunn av nedsatt funksjon. Kommunale ergo- og fysioterapeuter bistår deg med funksjonsvurdering, råd om valg av hjelpemiddel og utforming av søknad med begrunnelse for hjelpemiddel. De gir også opplæring i bruk av hjelpemiddelet. 

Det er brukeren som er søker av hjelpemidler. Helsepersonellets oppgave å gi en faglig begrunnelse og vurdering av behov for hjelpemiddelet det søkes om. 

Hjelpemiddelet skal være nødvendig og hensiktsmessig for at du skal: 

  • Få løst praktiske problemer i dagliglivet 
  • Kunne bli pleid i hjemmet 
  • Fungere i barnehage, grunnskole, videregående skole og som lærling 

Brukerpass 

For brukere eller pårørende til brukere med et stort hjelpemiddelbehov, kan det være aktuelt med brukerpass. Målet med ordningen er å styrke brukers rolle og forenkle hjelpemiddelformidlingen. Ta kontakt med NAV for mer informasjon om brukerpassordningen. 

Les mer om brukerpass på nav.no  

Behandlingshjelpemiddel 

Behandlingshjelpemidler formidles ikke av NAV hjelpemiddelsentral, men av seksjon for behandlingshjelpemidler ved St.Olavs. Behandlingshjelpemidler er ikke et kommunalt ansvar.  

Behandlingshjelpemidler er hjelpemidler i form av medisinskteknisk utstyr med tilhørende forbruksmateriell som brukes i forbindelse med medisinsk behandling utenfor sykehus. Eksempler på slikt utstyr er oksygenutstyr, respiratorer, forstøverapparater, ernæringspumper, infusjonspumper, CPAP m.m. 

Du kan levere tilbake behandlingshjelpemidler Regional enhet for behandlingshjelpemidler ved St. Olavs. Hjelpemidlene skal være rengjort, pakket inn i plast eller papp og merket med navn og «behandlingshjelpemidler. Kommunen har ikke ansvar for dette. 

Les mer om behandlingshjelpemidler her 

Vil du søke hjelpemidler selv?

Se veiledning på NAVs hjemmesider. 

Kontakt

Kontakt hjelpemiddeltjenesten
Mobil 48 03 84 67

Åpningstider 

Telefontidene våre er hverdager kl. 9-12. 

Hjelpemiddellagerets adresse
Snarveien 5, 
6300 Åndalsnes 

Postadresse
Vollan 8A 
6300 Åndalsnes