Temasamlinger våren 2024

Vi arrangerer ukentlige temasamlinger for deltakere med frisklivsresept gjennom hele oppfølgingsperioden på 12 uker. 
Temasamlingene foregår i våre lokaler onsdager kl. 16-17 (hvis ikke annet er kommunisert).
Ta kontakt om du ønsker å høre mer.

Kontakt

Friskliv og mestring
E-post
Telefon 94 17 39 38