Pårørendetilbud - demens

Ved demenssykdom eller mistanke om demenssykdom, har pårørende og omgivelsene behov for kunnskap og støtte. Gjennom pårørendeskolen kan vi hjelpe deg.

Pårørendes innsats har stor betydning både for den som er syk og for samfunnet. De gir omsorg til den som er syk og bidrar ofte med organisering av dagliglivet, kontakt med helsevesenet og praktisk hjelp.

Mange er i pårørenderollen over lang tid. Fra de første demenssymptomene blir merkbare, til personen blir helt avhengig av omsorg og hjelp fra andre. Dette kan ta flere år.

Hva tilbyr vi?

Vi har et kurstilbud til deg som har et familiemedlem eller en nær venn med demenssykdom. Gjennom faglige forelesninger, plenums- og gruppesamtaler får du kunnskap om demens og innsikt i hvilke følger sykdommen kan ha for personen med demens, deg som pårørende og øvrige familie.

Kurset går over 4 samlinger på tre timer hver.

Neste pårørendeskole planlegges til høsten 2024

Slik melder du deg på

Meld deg på via vårt elektroniske skjema

Hva koster det?

Pårørendeskolen er gratis.

Særling tyngende omsorgsarbeid

For pårørende til personer med særlig tyngende omsorgsarbeid, har kommunen plikt til å tilby nødvendig pårørendestøtte i form av opplæring og veiledning, avlastningstiltak og omsorgsstønad.

Les mer om dette på helsenorge.no. 

Hjelpetelefonen Demenslinjen: 23 12 00 40, som drives av Nasjonalforeningen for folkehelsen.

Kontakt

May-Grethe Gridset
Spesialsykepleier Geriatri
E-post
Mobil 90 24 70 57

Adresse

Strandgata 22

6300 Åndalsnes

Kart