Mestringstreff

Hva tilbyr vi?

Mestringstreff skal bidra til at mennesker med langvarige helseutfordringer får styrket tro på egen mestring og tro på egne ressurser for å håndtere livssituasjonen. Målet er en bedre hverdag for deg!

Hvem passer kurset for?

Mestringstreff er for deg over 18 år som har kronisk sykdom, nedsatt funksjonsevne og/eller vedvarende psykiske eller fysiske belastninger. Pårørende kan også delta. Å leve med helseutfordringer kan medføre store forandringer i hverdagen. Kurset er for deg som ønsker:

  • Å få kunnskap og prøve ut ulike mestringsverktøy
  • Oppdage og utvikle tro på egne ressurser
  • Treffe og lære av andre som også lever med helseutfordringer

Mestringstreff er utviklet og ledes av både helsepersonell og mennesker som selv lever med helseutfordringer.

Kursinnhold

Mestringstreff består av seks samlinger med ulike temaer:

  • Hva er mestring for meg?
  • Sammenhengen mellom tanker, følelser og handlinger
  • Mestringsstrategier, mestringstro og egne ressurser
  • Motivasjon og mestring/endring
  • Roller, relasjoner, nettverk og kommunikasjon
  • Muligheter framover

Slik melder du deg på

 

Meld deg på via vårt elektroniske skjema

Hva koster det?

Kurs friskliv og mestring
Kurs Pris
Bra Mat-kurs 500 kr
Mestringstreff 300 kr
Snus- og røykesluttkurs 500 kr
Kurs i belastningsmestring (KIB) 500 kr
Søvnkurs 300 kr
Diabetes 2-kurs 500 kr
Pårørendeskolen Gratis
Depresjonskurs for de over 60 300 kr

Adresse

Strandgata 22

6300 Åndalsnes

Kart