Slik kan du påvirke politisk

Rauma kommune ønsker engasjerte innbyggere. Kommunen inviterer med jevne mellomrom til dialog med innbyggerne. Eksempler på dette er åpne møter, befaringer og mulighet for å komme med skriftlig innspill til planer. Vi legger dette ut på nettsiden under høringer og på vår facebook-side

Kontakt en politiker

Har du en god idé om hvordan vi kan utvikle Rauma kommune hører vi gjerne fra deg.
Ta kontakt med kommunestyret - send e-post til en representant

Ta kontakt med et utvalg 

Du kan også kontakte medlemmer i våre ulike utvalg. Samarbeid gjerne med et av disse om du har politiske saker du ønsker å utfordre kommunestyret om.  

Besøk et gruppemøte 

De politiske partiene har gruppemøter hvor de forbereder saker som skal behandles. Alle partiene tar imot engasjerte innbyggere som ønsker å gi en kort informasjon om et tiltak de tenker er viktig.

Gruppeledere

  • Senterpartiet: Jan Peter Valde
  • Industri- og Næringspartiet: Arne Hoem
  • Høyre: Øyvind Hovde
  • SV: Kim Hugo Nyheim
  • Arbeiderpartiet: Janne Søvik
  • Fremskrittspartiet: Renate Soleim

Slik sender du inn et innbyggerforslag

Hvis du er opptatt av en politisk sak kan du fremme et innbyggerforslag.

Skriv tydelig hva forslaget handler om. I løpet av samme valgperiode kan ikke det samme forslaget behandles mer enn én gang. Den samme saken kan altså ikke behandles flere ganger i samme periode.

Du trenger underskrifter fra to prosent av innbyggerne, alternativt 300 personer i kommunen eller 500 personer i fylket. Underskriftene må inneholde fullt navn og adresse. Adressene må bekrefte at alle som har underskrevet bor i Rauma. Hvis adressene mangler kan forslaget avvises.

Du kan bruke nettportalen minsak.no til å foreslå saker og samle underskrifter.