Ordfører og varaordfører

Ordfører og varaordfører

Ordfører i Rauma kommune 2019-2023 er Yvonne Wold (SV). Varaordfører er Magnhild Vik (SP).

Ordføreren er talsmann for folket i kommunen, og alle innbyggere er velkomne til å ta kontakt om saker som de er opptatte av.

Ordføreren har som oppgave å lede møta i formannskapet og kommunestyret. Ordføreren har møte- og talerett i alle kommunale organ, men har bare stemme- og forslagsrett dersom han/hun er valgt som medlem. Ordføreren er og kommunens rettslige representant, og skriv under på kommunens vegne. 

Her finner du oversikt over alle utvalg i Rauma kommune.

Kontaktinformasjon Rauma kommunestyre

Kontakt

Yvonne Wold
Ordfører
E-post
Mobil 90 81 27 20
Magnhild Vik
Varaordfører
E-post
Mobil 99 62 29 33

Adresse

Vollan 8a

6300 Åndalsnes

Kart