Informasjon om Koronaviruset

7. juli: Det er nå åpnet for at personer over 75 år kan ta 4. vaksine. Grunnet ferieavvikling vil det foreløpig kun være mulig å bestille time selv via nett eller telefon. Fra midten av august vil innkalle i denne aldersgruppen. De som bor på kommunal institusjon trenger ikke bestille time, de blir kontakta direkte. Det fortsatt mulig å ta dose 1, 2 eller 3. dose for alle aldersgrupper.

Bestill koronavaksinering    Registrer positiv selvtest

Click here for information about the Coronavirus in English. Click here for information in other languages.  

Press conferences, news, press releases and information from the Government in several languages.

Kontakt kommunestyre

Kontakt kommunestyre

Kontaktinformasjon til kommunestyrerepresentanter i Rauma kommune.

Medlemmer i kommunestyret

Medlemmer i kommunestyret
Politiker/epost Parti Telefon
Torbjørn Rødstøl SP 928 04 972
Magnhild Vik SP/varaordfører 996 22 933
Torbjørn Bruaset SP 928 04 972
Kai Roger Sande SP 906 46 205
Per Egil Solli-Mork SP 986 85 457
Janne Søvik AP 995 13 840
Ingrid Marie Schei Olsen AP 455 06 641
Inger Helen Rødal AP 934 39 526
Per Johnny Voldseth AP 416 89 446
David Grøvdal AP 906 92 426
Lars Olav Hustad H 901 77 782
Øyvind Hovde H 934 25 082
Sivert Reiten Dahle H 912 46 090
Ingunn Svelle Heinåli H 930 44 715
Knut Johan Stenerud H 901 16 740
Lars Ramstad H 930 26 590
Yvonne Wold SV/ordfører 71 16 64 19/908 12 720
Jan Drahos SV 466 10 307
Jørgen Aukrust SV 481 27 670
Ida Siem SV 990 30 309
Odd Ivar Røhmesmo SV 907 66 171
Irene Kristiansen SV 980 49 352
Jeanette D. Orme SV 984 80 269
Geir Klepaker MDG 908 90 854
Solrun Røsvik Sørli KrF 971 38 138
Arne Hoem PP 901 96 047
Reidar Brude U 926 97 971