Vil du bli meddommer?

Hvert fjerde år skal kommunen velge nye meddommere og skjønnsmedlemmer til domstolene. Nå er det tid for å rekruttere nye meddommere og skjønnsmedlemmer for perioden 1. januar 2025–31. desember 2028. Meld din interesse her!

Rauma kommune skal i løpet av de neste månedene velge meddommere til Møre og Romsdal tingrett, Frostating lagmannsrett og Møre og Romsdal jordskifterett, og foreslå skjønnsmedlemmer til Møre og Romsdal fylkeskommune.

Meddommer i Romsdal tingrett eller Frostating lagmannsrett

Meddommer i Møre og Romsdal jordskifterett

Skjønnsmedlemer

Godtgjørelse

Det utbetales godtgjørelse til meddommere og skjønnsmedlemmer.

Mer informasjon her

Vil du bli meddommer?

Meld din interesse her

Fristen for å melde interesse for verv som meddommer eller skjønnsmedlem er fredag 5. april.

Husk å:

  • huke av for hvilke verv du er interessert i - den eneste kombinasjonen som ikke er tillatt, er å være meddommer i både tingretten og lagmannsretten på samme tid
  • oppgi hvilken relevant kunnskap/erfaring du har hvis du vil være jordskiftemeddommer eller skjønnsmedlem

Hva skjer videre?

Når fristen er ute, settes alle de som har meldt sin interesse opp på en liste som legges fram for politisk behandling. Det er kommunestyret som skal bestemme hvem som blir meddommerne i perioden 2025-2028. Alle som har søkt vil uansett få et skriftlig svar.