Streaming av kommunestyret 18. juni

Kommunestyremøtet 18. juni arrangeres på Rauma kulturhus pga koronasituasjonen. Dette gjør at møtet ikke streames via den vanlig kommune-TV kanalen, men via youtube. Møte starter 12.00 med innlegg fra Statens vegvesen om ny vegtrase på Veblungsnes før de skal ut på befaring. Ordinært møte starter ca. 14.00.

Du kan følge sendingen på denne siden eller via youtube.