Status i gjenoppbyggingen av gangbro til Kammen

Status i gjenoppbyggingen av gangbro til Kammen

Rauma kommune er en aktiv pådriver for å bygge opp igjen gangbroa til Kammen. At dette har tatt lengre tid enn forespeila skyldes aspekter utenfor kommunens kontroll som trenger avklaringer. Kommunen håper anbudet kan lyses ut rett over nyttår.

- Rauma kommune har hele vegen vært en pådriver for å få opp igjen broa. Vi ser hvor viktig denne passasjen er og hvor mye tryggere den er sammenlignet med omvegen via sentrum eller Øran. Status etter å ha brukt mye tid på avklaringer rundt geotekniske undersøkelser og vurderinger knytta til kvikkleire mm, er at det nå er detaljer opp mot BaneNOR og Jernbanetilsynet som må på plass, sier avdelingsleder i Rauma kommune, Eivind Myklebostad.

Forsinkelsene har ingenting med kommunens økonomi eller treghet i kommunens saksbehandling og gjøre. Det er flere eksterne aktører (BaneNor og Jernbanetilsynet) som er inne i bildet som vi avventer avklaringer fra. Dette er noe tidkrevende, men etter hvert som det kommer på plass vil oppdraget bli lyst ut på anbud. Litt avhengig av forholdene som er nevnt over, så håper kommunen å få kontrahert en entreprenør til å bygge ny bru tidlig etter nyttår.  

Prosjektet ledes av firmaet XPRO AS med kommunen som byggherre.