Søknadsfrist for kulturmidler 2024 er 1. mai!

Lag og foreninger i Rauma kommune kan søke om kulturmidler hvert år.  Søknader for 2024 må leveres innen 1. mai. 

Mer informasjon her

Søknad leverer du via vårt digitale skjema:

Kulturmidler - Rauma kommune

Søknadsfrist: 1. mai