Slik blir framdriften for ny skole i Måndalen

Den private investorgruppen i Måndalen som vil bidra til byggingen av ny skole i Måndalen, har gitt klarsignal til å fortsette prosjektet. Anbudskonkurransen er nå lyst ut og er tilgjengelig på Doffin. Etter planen kan skolen tas i bruk i september 2021.

Slik er framdriften for ny skole i Måndalen planlagt:

Kontraktsfasen

  • Medio august 2020: Kunngjøring av konkurranse
  • 25. september 2020: Tilbudsfrist
  • Medio oktober: Kontraktssignering

Byggefasen

  • November 2020: Byggestart
  • 22. september 2021: Deloverlevering nybygg (som betyr at skolen flytter inn i nybygget)
  • 17. desember 2022: Overlevering utenomhusarbeider