Siste faste dag for åpen Utstyrssentral: 21. mars

Siste faste dag for åpen Utstyrssentral er 21. mars klokken 17:30 – 19:00

Det vil deretter være mulig å låne utstyr etter avtale, direkte med Frivilligsentralen, tlf. 468 58 475