Redusert bemanning på Forvaltning i ukene 28-32

Bemanningen på Forvaltning vil være redusert i ukene 28-32.

Det vil være personer til stede gjennom sommeren, men de ulike fagområdene vil ikke være bemannet hele tiden. En må derfor regne med lengre saksbehandlingstid i denne perioden.

De ulike fagområdene vil være uten bemanning i disse periodene:
Byggesak:          18. juli - 9. august
Oppmåling:       15. juli - 22. juli
Landbruk:          22. juli - 5. august
Plan:                   15. juli - 5. august

God sommer!