Rauma kommunes folkehelseprofil 2021

Rauma kommunes folkehelseprofil 2021

Det er nylig gjennomført en nasjonal folkehelseundersøkelse. Basert på denne utarbeides det en folkehelseprofil for hver kommune. 

På de alle fleste temaene ligger Rauma rundt landssnittet. Derimot et det tre områder Rauma scorer vesentlig høyere på enn resten av landet og fylket. 

  • God drikkevannsforsyning
  • Luftkvalitet
  • Personer mellom 0-17 bor romslig (ikke trange boforhold)

Du kan laste ned hele folkehelseprofilen til Rauma kommune her.  (PDF, 2 MB)