Rauma får toppkarakter for koronahåndtering

Rauma får toppkarakter for koronahåndtering

Som et ledd i den nylig gjennomførte Borgerundersøkelsen ble det stilt noen tilleggsspørsmål knytta til koronahåndteringene i Rauma kommune. Et representativt utvalg på 400 personer i kommunen har besvart. Tilbakemeldingene fra innbyggerne på håndtering av koronasituasjon og informasjon er svært gode. 

- Vi har stilt disse spørsmålene til mange kommuner i år og Rauma får 92 av 100 mulige poeng for koronahåndteringen. Rauma får 88 av 100 på informasjon knytta til korona. For selve håndteringen er dette det beste resultatet vi har målt, og andre beste for informasjon. Detter er egentlig helt fantastiske resultater, sier Arve Østgård i Sentio analyse som har gjennomført undersøkelsen.   

På linje med resultatene i Borgerundersøkelsen så er det den yngste målgruppen minst fornøyd (18-34 år) mens de mest de eldre innbyggerne er mest fornøyde.  

Oversikt over resultater fra spørsmål om koronahåndtering i tilknytning til borgerundersøkelser i Norge: 

Topp 10 - Håndtering av korona  

 1. Rauma 92 
 2. Hadsel 91 
 3. Grimstad 88 
 4. Moss 87 
 5. Larvik 85 
 6. Trøndelag fylke 85 
 7. Stavanger 84 
 8. Bodø 82 
 9. Elverum 79 
 10. Asker 78 

Topp 10 – Informasjon om korona  

 1. Moss 89 
 2. Rauma 88 
 3. Hadsel 88 
 4. Grimstad 87 
 5. Larvik 86 
 6. Stavanger 85 
 7. Tromsø 82 
 8. Bodø 82 
 9. Øvre Eiker 80 
 10. Sarpsborg 78 

Resultatene for selve borgerundersøkelsen finner du her.