Rauma er Årets vertskapskommune

Rauma har vunnet den nasjonale prisen som årets vertskapskommune. 

Prisen ble delt ut på årets kommunalpolitiske toppmøte i regi av KS, og det er KS og NHO som deler sammen ut prisen. Prisen deles ut til kommuner på bakgrunn av enkelttiltak på et konkret område eller et godt helhetlig arbeid med bærekraftig næringsutvikling sammen med aktørene i næringslivet.

- På vegne av Rauma kommune vil jeg takke så mye for denne gjeve prisen, som vi deler med både næringslivet og frivilligheten. I Rauma har vi arbeidet godt i lag over tid, for å få til god nærings- og samfunnsutvikling, spesielt gjennom utviklingsselskapet Nordveggen AS, og gjennom forankringen av naturgledevisjonen om å være "verdens beste kommune for naturglade mennesker". Naturkvalitetene i seg selv gir oss attraktivitet, men det er kanskje først og fremst engasjementet, aktiviteten og samarbeidet som hjelper oss framover. Denne prisen er en stor inspirasjon til videre arbeid, sier ordfører Yvonne Wold.

Les mer om prisen her.