Overgangen til Helseplattformen gikk som planlagt

Helseplattformen er nå i bruk i alle kommunene i Romsdal. Klokken 22 fredag kveld ble Helseplattformen skrudd på i Rauma, Hustadvika, Molde, Aukra og Vestnes. 

Overgangen gikk som planlagt. Tidligere på dagen ble de gamle journalsystemene skrudd av, og gjennom hele fredagen har egne kommandosentre i alle de fem kommunene gjennomført oppgaver etter nøye planlagte arbeidslister. 

I alle de fem kommunene har politisk og administrativ ledelse, nøkkelpersonell i prosjektet og ansattrepresentanter fulgt nøye med gjennom kvelden. Noen kommuner har også hatt besøk av representanter fra Helseplattformen og Helse Møre og Romsdal.