Nå kan du søke om barnehageplass for opptak høsten 2021

Nå kan du søke om barnehageplass for opptak høsten 2021

Nå kan du søke om barnehageplass dersom du skal ha barn i barnehage fra høsten.

Det er samordna opptak for private og kommunale barnehager og det skal bare benyttes elektronisk søknad.

Utenom hovedopptaket blir søknaden vurdert når noe blir ledig.

Disse må søke:

  • Barn som ikke har barnehageplass – men vil ha behov i 2021/22.
  • Barn som har plass, men vil endre på plassen
  • Barn som har plass, men som vil bytte barnehage

Informasjon og søknadsskjema finner du her.

Søknadsfrist 10. mars (utvidet frist i 2021).