Markering av 2-årig russisk invasjon av Ukraina

Lørdag 24. februar fra kl 12.00 – 14.00 vil en markering av den 2-årige fullskala invasjonen av Ukraina finne sted i rådhussalen.  

Fra kl 12.00 vil deltakerne gå i tog fra rådhuset, gjennom Vollan og Jernbanegata, og videre ned Storgata. Mellom 12.00 og 12.30 bør det derfor forventes noe trafikkavvikling i dette området. 

Alle er velkommen til å delta på markeringen!