Koronamidler til bedrifter

Rauma kommune har fått nye 1.2 millioner til fordeling til bedrifter som helt eller delvis faller utenfor den statlige kompensasjonsordningen og som har redusert omsetning eller økte kostnader grunnet korona.

Bedrifter i Rauma kan nå søke om støtte på www.regionalforvaltning.no innen 10. august.

Innhold i søknad:

  • Dokumentere kostnader med smitteverntiltak mai - juli 2021
  • Dokumentere redusert omsetning mai – juli 2021.
  • Legge ved regnskapstall for de månedene det søkes om for 2019 og 2021
  • Oppgi mottatt støtte fra statlig kompensasjonsordning 2020 og 2021
  • Oppgi antall ansatte
  • Oppgi antall årsverk fordelt på heltid og deltid

Nordveggen AS tar over saksbehandling av kraftfondet fra nå av og spørsmål om denne ordningen kan sendes til post@nordveggen.no.