Kompensasjonsordning for virksomheter - økt støtteramme

Rauma kommune først tildelt kr. 684.233,- for videreformidling til virksomheter som er særlig hardt rammet av lokale eller nasjonale smitteverntiltak i 2021. Nå er rammen økt med 715.000 til en totalramme på 1.399.233 kroner. 

Midlene lyses ut gjennom egen annonsering og søknader leveres via portalen regionalforvaltning.no

Søknadsfristen er satt til 28. april 2021.

Denne fristen er absolutt og søknader som kommer inn etter denne datoen, vil ikke bli tatt med i søknadsrunden. Tildeling av midler skjer i møtet til Kraftfondet 11.05.21.

Følgende kriterier er satt for søknadsrunden:

  • Midlene skal gå til lokale virksomheter (næringsliv).
  • Virksomheten skal være registrert i kommunen.
  • Statsstøttereglene følges.
  • Støtten tildeles som «Bagatellmessig støtte».
  • Lag og foreninger kommer ikke under denne ordningen.
  • Søker må dokumentere tap på bakgrunn av smitteverntiltak og nedstenging i 2021.
  • Opplysninger som gis i søknaden vil være offentlig.

Kontakt

Øystein Valde, Kultursjef

oystein.valde@rauma.kommune.no

Rauma kommune

Tlf. 98473800