Inviterer bedrifter og privatpersoner til utstyrsdugnad for smittevernutstyr

Inviterer bedrifter og privatpersoner til utstyrsdugnad for smittevernutstyr

Vi er i en situasjon ingen av oss ennå vet omfanget om. Rauma Helsehus prøver å rigge utstyr og organisasjon etter beste evne for å håndtere situasjonen. Det er et nasjonalt problem at viktig smittevernutstyr mangler - også her i Rauma. Nå håper vi bedrifter og privatpersoner vil bidra i en utstyrsdugnad.

Tjenesten har utstyr for en begrenset periode og deler på utstyret med hjemmetjenesten, som også blir sentrale aktører i denne situasjonen. Alle skjønner hvilke alvorlige ringvirkninger dette vil gi. Derfor vil vi nå fri til Rauma om en utstyrsdugnad. Vi tror en del bedrifter og enkeltpersoner kan ha noe smittevernsutstyr liggende – utstyr som de ikke trenger like godt nå ettersom mange er beordret hjem. Det å utstyre de som trenger det mest akkurat nå er utvilsomt det beste tiltaket for å unngå akkurat DU eller de du er glad i skal bli syk og for å sikre at DU får hjelp om du selv blir rammet..

Det vi særlig trenger er:

  • Munnbind Klasse II eller IIR
  • Masker/åndedrettsvern FFP2 eller FFP3
  • Antibac håndsprit og desinfeksjonsservietter
  • Overflatesprit
  • Trillebord med to plater ca 40/50x60/70 (til å sette utstyr på utenfor isolatrom)

Ta kontakt med smittevernsykepleier Kristin Dahle ved Rauma helsehus på tlf. 91 62 75 79 mellom kl. 08.00 – 16.00 fra mandag til fredag eller via mail: kristin.dahle@rauma.kommune.no