Helseplattformen: Redusert kapasitet i helse- og omsorgstjenestene

Fredag 3. november innfører kommunene Rauma, Aukra, Vestnes, Hustadvika og Molde det nye journalsystemet Helseplattformen.

Hva er helseplattformen?
Helseplattformen er en ny, felles pasientjournal for hele helsetjenesten i Midt-Norge. I Rauma erstattes to gamle journalsystemer for Helsestasjon og Helse- og omsorgstjenestene, til fordel for Helseplattformen. Vi tar godt vare på helseopplysningene dine! Før de gamle systemene skrus av, flytter kommunene over alle data til det nye journalsystemet. 

Noe redusert kapasitet ut 2023
Alle ansatte innen helse og omsorg får god opplæring. Likevel vil det ta litt tid før alle er blitt vant med nye måter å jobbe på.  Regn med at vi har noe redusert kapasitet ut året, men husk at vi alltid prioriterer nødvendig helsehjelp og oppdrag med høy alvorlighetsgrad.

For Helse og omsorg samt Bo- og habiliteringstjenesten gjelder:

 • Redusert gjennomføring og deltakelse i ansvarsgruppemøter og samarbeidsmøter.
 • Ved behov blir sykehus- og tannlegetimer flyttet til senere. Dette gjelder ikke akutte nødvendige behandlinger.
 • Reduksjon av praktisk bistand, opplæring og aktiviteter kan bli aktuelt. Helsehjelp prioriteres alltid.

Det samme gjelder for psykososialt team, i tillegg til:

 • I oppfølging av personer med vedtak må det gjøre behovsprøvde vurderinger på hvem som får oppfølging i en periode. 
 • Det blir ikke tatt inn nye saker på lavterskeltjenester i perioden 27. oktober - 17. november.

For Helsestasjonen og skolehelsetjenesten gjelder:

 • Jordmortjenesten: Vil kunne betjene færre brukere per dag de første ukene etter go- live.
 • Helsestasjon små barn: Færre konsultasjoner i løpet av en dag- de første ukene etter go-live.
 • Skolehelsetjenesten: Vil være ute som vanlig- men må påberegne at de ikke kan betjene like mange henvendelser i den åpne treff-tida.
 • Telefon: Vil være tilgjengelig som vanlig, men mulig de trenger noe mer tid på å finne ut av ting, og må kanskje ringe tilbake.

For koordinerende enhet gjelder:

 • Vaktfunksjon for pasientmottak fra sykehus, og oppfølging av pasienter/brukere med endret tjenestebehov vil ivaretas som normalt. 
 • Søknader om kommunale tjenester behandles så raskt som mulig, men lengre saksbehandlingstid må dessverre påregnes.

Friskliv og Mestring

 • Forventer å beholde ordinær drift.

 

Legevakten og fastlegene innfører ikke Helseplattformen nå.

Vi forbereder oss godt, og vi har tro på at overgangen til det nye journalsystemet skal gå fint. Det aller viktigste er å ivareta pasientsikkerheten. Kommunen sørger for å prioritere nødvendig helsehjelp og henvendelser med høy alvorlighetsgrad.