Helseplattformen: En innbygger – en journal

Rauma kommune vedtok før sommeren å utløse sin opsjon i Helseplattformen. Dette er et av Norges største IT-prosjekt som bygges for de 720 000 innbyggerne i Midt-Norge og de 40 000 ansatte i det midtnorske helsevesenet.

Helseplattformen skal innføre felles elektronisk pasientjournal for hele helsetjenesten i Midt-Norge. Det betyr at helseopplysningene følger deg enten du besøker for eksempel helsestasjonen, fastlegen, fysioterapeuten eller sykehuset. For helsepersonell betyr det at helseopplysningene blir enklere å finne, og informasjonen legges inn bare en gang.

Mange ulike systemer i dag

Norge har en av verdens beste helsetjenester. Men tjenestene er satt sammen av en rekke ulike systemer, og svært mange av dem snakker ikke sammen. Fastlegene har flere ulike systemer, kommunen har tre eller fire systemer og sykehusene har enda flere. Noen av opplysningene i helsevesenet finnes kun på papir. Helsepersonell bruker mye tid på å lete etter opplysninger, og mange pasienter og pårørende opplever at de må gjenta historien sin gang på gang.

Se video som forklarer hva Helseplattformen er

Nasjonale mål settes ut i praksis i Midt-Norge

Midt-Norge blir den første regionen i landet som tar i bruk en felles pasientjournal. Arbeidet er en del av regjeringens mål «En innbygger – en journal» der helsepersonell skal ha enkel og sikker tilgang til helseopplysninger, og der innbyggerne skal tilgang på enkle og sikre digitale tjenester. Gjennom Helseplattformen vil innbyggerne i Midt-Norge få tilgang til en portal som åpner for en helt ny dialog mellom helsevesenet og pasienten. Portalen heter HelsaMi.

Hvem lager løsningen?

Fagfolk fra alle deler av helsetjenesten i Midt-Norge er med på å bygge løsningen slik at den passer for vårt helsevesen. Den grunnleggende løsningen kommer fra det amerikanske selskapet Epic. Gjennom flere år arbeider fagfolk innen helse og IT med å bygge, tilpasse og teste, og rundt disse igjen arbeider en rekke andre fagfolk med å forberede sykehusene og kommunene.

Når er Helseplattformen ferdig?

Etter planen skal Trondheim kommune og St.Olavs hospital ta i bruk løsningen våren 2022.

Alle 65 kommunene i regionen har tegnet en opsjonsavtale med Helseplattformen. Kommunestyrene i den enkelte kommune bestemmer om de vil løse ut opsjon og dermed innføre løsningen. Den endelige avgjørelsen tar den enkelte kommunen 13 måneder før Helseplattformen innføres. Innen utgangen av juni 2021 har 28 kommuner vedtatt å løse ut sin opsjon. Den endelige beslutningen må kommunen ta senest 13 måneder før løsningen rulles ut.

De første kommunene i Trøndelag som tar i bruk løsningen etter Trondheim skal etter planen kobles på høsten 2022, mens de første kommunene i Møre og Romsdal etter planen kobles på våren 2023.

Hvilken betydning har dette for hver og en av oss?

Når Helseplattformen rulles ut vil du som innbygger kunne finne frem til dine egne helseopplysninger i en portal som kan nås på mobil, pc og nett. Du vil kunne delta mer aktivt i din egen behandling og helse dersom du ønsker det. Helseplattformen har som et av mange mål å øke pasientsikkerheten ved at helsepersonell får bedre oversikt og hjelp av systemet i behandlingen av pasientene.

Vil du vite mer? Gå inn på Helseplattformens nettside