Faste telefon- og møtetider for byggesak

Faste telefon- og møtetider for byggesak

For å øke forutsigbarheten knytta til tilgjengelighet til byggesaksbehandlerne våre, innfører vi faste perioder fra mandag til fredag som settes av til telefontid og booking av møter. 

Byggesak er tilgjengelig for telefoner og booking av møter mellom 10.00-11.30, mandag til fredag. Du kan booke møter enten via telefon, fysisk oppmøter eller via Teams.

Dersom du ikke skulle komme gjennom på telefon i telefontiden kan du enten booke ledig tid eller sende epost til byggesaksbehandler. 

Her finner du kontaktinformasjon og informasjon om hvordan du kan booke tid.