Ekte turglede: Tursekker til alle førsteklassinger

I 15 år har Rauma kommune og Rauma Næringslag gitt alle 1. klassinger tursekk i gave ved skolestart. Det populære tiltaket er et sentralt element i å forankre kommunens naturgledevisjon blant våre yngste. 

Spente og ivrige skolestartere over hele kommunen fikk denne uka hver sin flotte tursekk. Ordfører Yvonne Wold og leder i Rauma Næringslag, Marcus Brevik, har besøkt alle skolene og snakket med 1. klassingene om kommunen, turglede og visjon vår. 

I år startet det 77 elever i Raumaskolen. Her er en bilder fra utdelingen av sekker på alle skolene. 

Åfarnes skole 

Måndalen skole 

Isfjorden skole 

Innfjorden friskole 

Åndalsnes barneskole gruppe 2 

Åndalsnes barneskole gruppe 1