Ekstremværet "Ingunn": Situasjonsoppdatering for torsdag 01.02.24

Rauma kommune har gjort en vurdering onsdag ettermiddag basert på situasjonsbildet og oppdatert værmelding som nå viser gult farevarsel for vindkast. Derfor vil normal drift opprettholdes torsdag 01.02.24.

  • Rauma kommune planlegger å holde kommunale skoler og barnehager åpne i morgen torsdag 01.02.24.
  • Tiltakene som er iverksatt i helse og omsorg som følge av ekstremværet opprettholdes.

Det er derimot meldt oransje farevarsel for snøskred for 31.02.24 og rødt farevarsel for snøskred for 02.02.24 i Romsdal. 

Innbyggere oppfordres til å:

  • Unngå ferdsel i skredterreng.
  • Henvende seg til nødetatene ved akutt fare for liv og helse.
  • Sikre gjenstander ved sine eiendommer for å unngå skade på omgivelsene.
  • Sørge for å sjekke statens vegvesen sin reiseplanlegger før de kjører.