Borgerundersøkelsen 2023

I løpet av denne uken (uke 45) vil et tilfeldig trukket utvalg av Raumas innbyggere få en SMS fra avsenderen «Rauma Komm» med en invitasjon om å delta i en spørreundersøkelse

Rauma kommune ønsker å høre hvordan du synes det er å bo og leve i kommunen! 

Spørreundersøkelsen handler om hvordan du synes det er å bo og leve i Rauma kommune, hvor fornøyd du er med de kommunale tjenestene, med mer. I SMS-en vil det ligge en lenke til å delta i undersøkelsen digitalt, i formatet «https://svar.sentio.no/answer?key=» med 12 tilfeldige tegn bak «=». Alle som blir invitert får en personlig lenke til å delta, slik at man vet at bare innbyggere i Rauma kommune har deltatt, som er grunnen til at lenken inneholder 12 tilfeldige tegn på slutten. Lenken er trygg å trykke på og sendes ut av Sentio Research på vegne av kommunen. Deltakelsen i undersøkelsen er anonym og frivillig. Resultatene til Rauma vil sammenlignes med andre kommuner av lik størrelse og vi vil kunne se hvordan innbyggerne i rauma opplever kommunen sammenlignet med like store kommuner.  

Sentio Research har gjennomført denne innbyggerundersøkelsen i andre kommuner i Norge siden 2012 og den er utviklet i samarbeid med Nord universitet. 

Rauma kommune ønsker å bruke resultatene fra undersøkelsen i utformingen av kommuneplanens samfunnsdel som skal revideres i 2024. Derfor har kommunen sett det nødvendig å gi en belønning til noen tilfeldige deltakere av undersøkelsen for å få best mulig svarandel. 5 tilfeldige deltakere av undersøkelsen vil derfor motta 1000kr.

Vanlige spørsmål om borgerundersøkelsen