Borgerundersøkelsen 2019

Borgerundersøkelsen 2019

Rauma kommune har blitt en enda bedre kommune å bo i. Det viser resultatene fra Borgerundersøkelsen 2019. I forhold til tilsvarende undersøkelse i 2017 har Rauma kommunes innbyggere blitt vesentlig mer fornøyde med kommunen de bor i. 

Borgerundersøkelsen i Rauma spør 400 innbyggere om deres tilfredshet med en rekke forhold i kommunen, som kommunale tjenester, omdømme, trygghet i hverdagen og andre samfunnsforhold. Resultatene sammenligner seg med andre kommuner som gjennomfører undersøkelsen, som har under 20 000 innbyggere.

Rauma kommune har gått frem på de aller fleste parametrene i undersøkelsen. Spesielt barnehage, helse og omsorg, omdømme, drikkevannskvalitet og på demokrati har Rauma løftet seg vesentlig. Samla for kommunen er det en fremgang på 3 prosent, og ligger over landssnittet totalt.

Av andre tendenser ser vi at de yngre målgruppene i noe mindre grad er fornøyde enn de eldre og innbyggere i de mer sentrumsnære områdene scorer høyere enn i bygdene. Dette er en tilsvarende tendens som i den forrige undersøkelsen, men i 2019 ligger de aller fleste resultatene på et høyere nivå enn tidligere. 

Du kan lese alle resultatene målt opp mot 2017-undersøkelsen og landssnittet i disse vedleggene.