Åpen helsestasjon!

Nå vil Rauma helsestasjon prøve ut et nytt tilbud om «Åpen helsestasjon» en gang per uke på torsdager mellom kl. 13 - 15.

Da kan du komme innom uten avtale, for råd, veiledning og vektkontroll hos en helsesykepleier. Vi ønsker å skape en møteplass og et lavterskeltilbud på helsestasjonen der det er mulighet til å ta opp temaer som angår barnet ditt.

Vi planlegger oppstart fra og med torsdag 9. november.

Velkommen !

Hilsen Rauma helsestasjon