Anleggsarbeid i nedre del av Jernbanegata i sentrum frem til uke 26

Kommende uker og frem til uke 26 vil det være anleggsarbeid i nedre del av Jernbanegata i sentrum. 

Arbeidet medfører at Jernbanebrua vil være stengt for kjørende, men den blir fortsatt åpen for gående/syklende. Det vil bli skiltet omkjøring for kjøretøy via Nesgata og Storgata, og det blir lysregulert kjøring i Jernbanegata med ett kjørefelt.

For adkomst til sentrum kan man også benytte Strandgata via Øran, og parkeringsplassene for langtidsparkering i Strandgata og på Victoria i Isfjordsvegen er fortsatt tilgjengelig.