11. smittetilfelle i Rauma

11. smittetilfelle i Rauma

Det er registrert et nytt tilfelle av koronasmitte i Rauma. Vedkommende er ikke hjemmehørende i kommunen, men er på besøk. 

Personen som har fått påvist smitte ble testet etter å ha fått luftveissymptomer. Vedkommende er satt i isolasjon og har hatt begrenset kontakt med andre personer i området, men personer i nær tilknytning vil bli satt i karantene. Det jobbes nå videre med smittesporing og oppfølging av disse personene. Smittevernlege rapporterer at man har god kontroll på situasjon og at personen trolig er smittet et annet sted i landet.