Henting av avfall

Henting av avfall

Oversikt over når og hvor restavfall, papir og plast hentes i de ulike delene av Rauma kommune.

Min side - mine neste tømminger:

Ved å logge inn her får du oversikt over de kommende tømmingene knytta til din eiendom.

Min sidePublisert

MinSide - Renovasjon - Mine neste tømminger

Tømmekalenderen sendes ut til alle husstander hvert år, men vi anbefaler å benytte RIRs tømmeapp.

Tømmeapp

Tømmeappen hjelper deg å holde oversikt over blant annet:

  • Din tømmekalender
  • Varsel om avfallshenting
  • Automatisk varsel om ruteendringer
  • Nærmeste returpunkt
  • Nærmeste hytterenovasjonspunkt
  • Nærmeste miljøstasjon med info om åpningstider
  • Tilbakemeldingstjeneste - send melding til NIR

Les mer om tømmeappen og last ned her

Hva koster det?

Pris renovasjon boliger
Renovasjonsavgift (inkl. 25 % mva) Pris
Fastgebyr renovasjon boenhet 2 8191
Restavfall 140 l, hver 14. dag 1 212
Bioavfall 80 l hver 14. dag 1 183
Glass/metall 140 l, hver 8. uke 0
Papir 140 l, hver 4. uke 0
Plast 140 l sekk, hver 4. uke 0

Klikk her for å se detaljert oversikt over renovasjonsgebyr.

Manglende tømming?

Meld fra om manglende tømming hvis avfallet ikke er hentet innen første virkedag etter at avfallet skulle vært hentet. 

Den enkleste måten å melde fra på er via tømmeappen

Åpningstider

Rådhuset mandag - fredag:

1. april - 30. september: 08.00- 15.30

1. oktober - 31. mars: 08.00 - 16.00

Sentralbordet:

Man-fre: 10.00- 14.00 

Adresse

Vollan 8a

6300 Åndalsnes

Kart