Levering av avfall - gjenvinningsstasjon

Levering av avfall - gjenvinningsstasjon

På gjenvinningsstasjon kan du levere avfall gratis til gjenvinning, slik som papir og papp, tekstiler, hvitevarer, elektriskeapparat, farlig avfall, spillolje og bilbatteri. Annet avfall er gebyrbelagt.

Gjenviningsstasjon for Rauma kommune er lokalisert på Øran, Åndalsnes.

Husk at ved levering av restavfall direkte til gjenvinningsstasjon på Åndalsnes så skal det benyttes blanke sekker, slik at personalet ser innholdet. Eneste kravet til disse sekkene er at de skal være blanke, og må ikke forveksles med den ordinære innsamlingssekken og ordningen for plastinnsamling.

Her kan du lese meir om gjenvinningsstasjon