Kommunal bolig

Kommunale boliger er et virkemiddel for å bistå vanskeligstilte i boligmarkedet, og de er i hovedregel midlertidig hjelp. Kommunale boliger kan også gis på varig basis. Du må søke om kommunal bolig.

Hvem kan få tilbudet?

Om du ikke klarer å skaffe deg en egnet bolig selv eller med annen offentlig hjelp.

Kommunal bolig for vanskeligstilte

Det er NAV som tildeler kommunal bolig for vanskeligstilte.

Slik søker du

Du sender inn vårt elektroniske søknadsskjema for å søke om kommunal bolig for vanskeligstilte.

Spørsmål om leieforhold

Det er NAV Rauma som tildeler gjennomgangsboliger og bidrar med rådgiving knytta til dette.  

Lover og regler

Lokale retningslinjer for tildeling av kommunal bolig for vanskeligstilte. (PDF, 33 kB)

Hva koster det?

Pris i henhold til husleiekontrakt

Kontakt

NAV Rauma
E-post
Telefon 55 55 33 33

Telefontid: 09.00 – 15.00

Vakttelefon dagtid

Ved behov for akutt sosialhjelp, nødhjelp eller står uten bolig for natten

Ring 90 36 25 85

For andre henvendelser se nav.no eller ring 55 55 33 33

Drop In

Åpent for drop inn mandag, onsdag og fredag fra kl. 12.00 – 14.00

Timeavtaler

Det er åpent for timeavtaler mandag til fredag

Samtaler kan avtales via nav.no- Ditt NAV – Innboks, eller på telefon 55 55 33 33

Åpningstider

Mandag: 12.00 – 14.00

Tirsdag: stengt – kun timeavtaler

Onsdag: 12.00 – 14.00

Torsdag: stengt – kun timeavtaler

Fredag: 12.00 – 14.00 

Samtaler kan avtales via nav.no - Ditt NAV - Innboks, eller på telefon 55 55 33 33.

Kart