Denne artikkelen er over 1 år gammel og kan innehold utdatert informasjon

Grunnskole- voksenopplæring

Grunnskole for voksne er opplæring i de fagene du trenger for å få vitnemål for voksne. 

Hva er grunnskoleopplæring for voksne?

Retten til grunnskoleopplæring er lovfestet i opplæringsloven § 4A-1.

Grunnskole for voksne er opplæring i de fagene du trenger for å få vitnemål for voksne:

 • Norsk
 • Engelsk
 • Matematikk
 • Samfunnsfag
 • Naturfag

Du kan få opplæring i alle fem fagene, i enkeltfag/deler av fag eller i grunnleggende ferdigheter (lesing, skriving, regning, digital kompetanse og muntlig kommunikasjon).

Hvem kan søke?

Du kan søke om grunnskoleopplæring dersom du er over 16 år, har lovlig opphold i landet og har et behov for opplæring. Behovet for opplæring kan komme av:

 • ønske om utdanning
 • ønske om å beholde jobben eller få jobb
 • ønske om å mestre hverdagen
 • at man kommer fra et annet land og ikke har grunnskoleopplæring tilsvarende den norske
 • at man har hatt en mangelfull grunnskoleopplæring

Slik søker du

Du søker om voksenopplæring via vårt elektroniske skjema

Søknadsfrist

Man kan søke gjennom hele året. Det ​kan ta noe tid fra man søker til man kan starte med opplæring.

Hva koster det?

Opplæringen og undervisningsmateriellet er gratis.

Vurdering av realkompetanse

Realkompetanse er kunnskaper og ferdigheter en person har skaffet seg gjennom arbeid, utdanning, organisasjonsarbeid mm.  

Voksne over 16 år som søker om inntak til videregående skole, og som ikke kan dokumentere 9-årig grunnopplæring fra hjemlandet, kan søke kommunen om å bli realkompetansevurdert.

Realkompetansevurderingen blir gjort i de fem fagene som kreves for å få vitnemål fra grunnskole for voksne.

Kompetansen i faget må tilsvare minimum karakteren 2 etter læreplanen i Kunnskapsløftet.

Personer som oppnår godkjent realkompetanse vil få vitnemål fra grunnskoleopplæring og rett til videregående opplæring.

Personer som søker om realkompetansevurdering må delta i:

 • Kartlegging gjennom samtale og skriftlige oppgaver
 • Egenvurdering i fagene

Skjema

Kontakt

Rauma Voksenopplæring
E-post
Mobil 90 76 72 45

Åpningstider

Mandag-fredag: 08.00-16.00

Adresse

Kongensgate 1

6300 Åndalsnes

Kart