Skoleruta - ferie og fridager

Skoleruta - ferie og fridager

Skoleåret har 190 dager. Skolene kan ikke gjøre lokale endringer i den felles skoleruta for Raumaskolen. Skoleruta viser når det er skoledager og når det er fridager og ferie. Så langt som mulig bør en unngå å ta fri skoledager. 

Høst 2022 - Vår 2023

Høst 2022 - Vår 2023
Haust 2022 Beskrivelse
August Første skoledag: måndag 22. august                              
September
Oktober Haustferie veke 41: måndag 10. – fredag 14. oktober
November
Desember Siste skoledag før jul: onsdag 21. desember
Vår 2023
Januar Første skoledag etter jul: tysdag 3. januar
Februar Vinterferie veke 8, måndag 20. – fredag 24. februar
Mars
April Påskeferie: måndag 3. april – måndag 10. april
Første skoledag etter påske: tysdag 11. april
Mai Elevfri dag: fredag 19. mai
Juni Siste skoledag: torsdag 22. juni
Høst 2023 og vår 2024
Måned Beskrivelse
Haust 2023
August Første skoledag: mandag 21 august
September
Oktober Høstferie veke 41: mandag 9. – fredag 13. oktober
November
Desember Siste skoledag før jul: onsdag 20. desember
Vår 2024
Januar Første skoledag etter jul: onsdag 3. januar
Februar Vinterferie uke 8, mandag 19. – fredag 23. februar
Mars Påskeferie: mandag 25. mars – mandag 1. april
April Første skoledag etter påske: tirsdag 2. april
Mai Elevfri dag: fredag 10. mai
Juni Siste skoledag: fredag 21. juni