Skoleruta - ferie og fridager

Skoleruta - ferie og fridager

Skoleåret har 190 dager. Skolene kan ikke gjøre lokale endringer i den felles skoleruta for Raumaskolen. Skoleruta viser når det er skoledager og når det er fridager og ferie. Så langt som mulig bør en unngå å ta fri skoledager. 

Høst 2021 og vår 2022

Høst 2021 og vår 2022
Haust 2021 Beskrivelse
August Første skoledag: måndag 23. august                              
September
Oktober Haustferie veke 41: måndag 11. – fredag 15. oktober
November
Desember Siste skoledag før jul: tirsdag 21. desember
Vår 2022
Januar Første skoledag etter jul: tysdag 4. januar
Februar Vinterferie veke 8, måndag 21. – fredag 25. februar
Mars
April Påskeferie: måndag 11. april – måndag 18. april
Første skoledag etter påske: tysdag 19. april
Mai Elevfri dag: fredag 27. mai
Juni Siste skoledag: torsdag 23. juni

Høst 2022 - Vår 2023

Høst 2022 - Vår 2023
Haust 2022 Beskrivelse
August Første skoledag: måndag 22. august                              
September
Oktober Haustferie veke 41: måndag 10. – fredag 14. oktober
November
Desember Siste skoledag før jul: onsdag 22. desember
Vår 2023
Januar Første skoledag etter jul: tysdag 3. januar
Februar Vinterferie veke 8, måndag 22. – fredag 24. februar
Mars
April Påskeferie: måndag 3. april – måndag 10. april
Første skoledag etter påske: tysdag 11. april
Mai Elevfri dag: fredag 19. mai
Juni Siste skoledag: torsdag 22. juni