Skoleruta - ferie og fridager

Skoleåret har 190 dager. Skolene kan ikke gjøre lokale endringer i den felles skoleruta for Raumaskolen. Skoleruta viser når det er skoledager og når det er fridager og ferie. Så langt som mulig bør en unngå å ta fri skoledager. 

Høst 2023 og vår 2024

Høst 2023 og vår 2024
Måned Beskrivelse
Haust 2023
August Første skoledag: mandag 21 august
September
Oktober Høstferie veke 41: mandag 9. – fredag 13. oktober
November
Desember Siste skoledag før jul: onsdag 20. desember
Vår 2024
Januar Første skoledag etter jul: onsdag 3. januar
Februar Vinterferie uke 8, mandag 19. – fredag 23. februar
Mars Påskeferie: mandag 25. mars – mandag 1. april
April Første skoledag etter påske: tirsdag 2. april
Mai Elevfri dag: fredag 10. mai
Juni Siste skoledag: fredag 21. juni

 

Høst 2024 - vår 2025

Høst 2024 - vår 2025
Måned/år Merknad Antall dager
2024
August Første skoledag: mandag 19. august 10
September 21
Oktober Høstferie: mandag 7. - fredag 11. oktober 18
Desember Siste skoledag før jul: fredag 20. desember 15
2025
Januar Første skoledag etter jul: mandag 6. januar 20
Februar Vinterferie: mandag 17. - fredag 21. februar 15
Mars 21
April Påskeferie: mandag 14. - mandag 21. april Første skoledag etter påske: tirsdag 22. april 16
Mai Elevfri dag: fredag 30. mai 19
Juni Siste skoledag: fredag 20. juni 15
190