Skoleruta - ferie og fridager

Skoleruta - ferie og fridager

Skoleåret har 190 dager. Skolene kan ikke gjøre lokale endringer i den felles skoleruta for Raumaskolen. Skoleruta viser når det er skoledager og når det er fridager og ferie. Så langt som mulig bør en unngå å ta fri skoledager. 

Høst 2018 og vår 2019
Måned Beskrivelse Skoledagar
Høst 2018
August Første skoledag: mandag 20. august 10
September 20
Oktober Høstferie veke 41: mandag 8. – fredag 12. oktober 18
November 22
Desember Siste skoledag før jul: torsdag 20. desember 14
Vår 2019
Januar Første skoledag etter jul: torsdag 3. januar 22
Februar Vinterferie uke 9: mandag 25. februar – fredag 1. mars 16
Mars 20
April Påskeferie: mandag 15. april – mandag 22. april. 16
Første skoledag etter påske: tirsdag 23.april
Mai Elevfrie dager: 18
fredag 31. mai
Juni Siste skoledag: fredag 21. juni 14
Sum 190
Høst 2019 og vår 2020
Måned Beskrivelse Skoledager
Høst 2019
August Første skoledag: måndag 19. august 10
September 21
Oktober Haustferie veke 41: måndag 7. – fredag 11. oktober 18
November 21
Desember Siste skoledag før jul: fredag 20. desember 15
Vår 2020
Januar Første skoledag etter jul: måndag 6. januar 20
Februar Vinterferie veke 8: måndag 17. – fredag 21. februar 15
Mars 22
April Påskeferie: måndag 6.april – måndag 13. april 16
Første skoledag etter påske: tysdag 14. april
Mai Elevfri dag: fredag 22. mai 18
Juni Siste skoledag: fredag 19. juni 14
Sum 190
Høst 2020 og vår 2021
Måned Beskrivelse Skoledagar
Haust 2020
August Første skoledag: måndag 17. august 11
September 22
Oktober Haustferie veke 41: måndag 5. – fredag 9. oktober 17
November 21
Desember Siste skoledag før jul: fredag 18. desember 14
Vår 2021
Januar Første skoledag etter jul: måndag 4. januar 20
Februar Vinterferie veke 8, måndag 22. – fredag 26. februar 15
Mars Påskeferie: måndag 29. mars – måndag 5. april 20
April Første skoledag etter påske: tysdag 6. april 19
Mai Elevfri dag: fredag 14. mai 17
Juni Siste skoledag: fredag 18. juni 14
Sum 190
Fant du det du lette etter?