Skoleruta - ferie og fridager

Skoleruta - ferie og fridager

Skoleåret har 190 dager. Skolene kan ikke gjøre lokale endringer i den felles skoleruta for Raumaskolen. Skoleruta viser når det er skoledager og når det er fridager og ferie. Så langt som mulig bør en unngå å ta fri skoledager. 

Høst 2019 og vår 2020
Høst 2019 og vår 2020
Måned Beskrivelse Skoledager
Høst 2019
August Første skoledag: mandag 19. august 10
September 21
Oktober Høstferie uke 41: mandag 7. – fredag 11. oktober 18
November 21
Desember Siste skoledag før jul: fredag 20. desember 15
Vår 2020
Januar Første skoledag etter jul: mandag 6. januar 20
Februar Vinterferie uke 8: mandag 17. – fredag 21. februar 15
Mars 22
April Påskeferie: mandag 6.april – mandag 13. april 16
Første skoledag etter påske: tirsdag 14. april
Mai Elevfri dag: fredag 22. mai 18
Juni Siste skoledag: fredag 19. juni 14
Sum 190
Høst 2020 og vår 2021
Høst 2020 og vår 2021
Måned Beskrivelse Skoledagar
Haust 2020
August Første skoledag: mandag 17. august 11
September 22
Oktober Høstferie veke 41: mandag 5. – fredag 9. oktober 17
November 21
Desember Siste skoledag før jul: fredag 18. desember 14
Vår 2021
Januar Første skoledag etter jul: mandag 4. januar 20
Februar Vinterferie uke 8, mandag 22. – fredag 26. februar 15
Mars Påskeferie: mandag 29. mars – mandag 5. april 20
April Første skoledag etter påske: tirsdag 6. april 19
Mai Elevfri dag: fredag 14. mai 17
Juni Siste skoledag: fredag 18. juni 14
Sum 190