Måndalen skule

Måndalen skule

Måndalen barne- og ungdomsskule ligg på Voll i Måndalen, på sørsida av Rauma kommune.

Antal elevar: 53 elevar barneskulen og 52 elevar ungdomsskulen. Totalt 105 elevar.

Undervisningsmålform: Nynorsk

Skulens satsingsområde

Måndalen barne- og ungdomsskule legg vekt på å ha eit trygt og inkluderande skulemiljø. Vurdering for læring er eit nasjonalt satsningsområde. Vurdering som blir brukt til å forbedre undervisninga og elevens motivasjon og læring. Vi er også opptatte av relasjonsarbeid og styrking av lese- og skriveopplæring.

Uteområda

Skulen har eit stort uteområde med et variert utvalg av leikeapparat. Skulen og FAU har ei satsing på å styrke uteområdet kommande skuleår.

Kontaktinformasjon

Måndalen skole
E-post
Telefon 71 16 62 00

Adresse

Besøksadresse

Voll

6386 Måndalen

Postadresse

Vollan 8A

6300 Åndalsnes

Kart