Måndalen skule

Måndalen barne- og ungdomsskule ligg på Voll i Måndalen, på sørsida av Rauma kommune.

Antal elevar: 52 elevar barneskulen og 37 elevar ungdomsskulen. Totalt 97 elevar.

Undervisningsmålform: Nynorsk

Skulens satsingsområde

Måndalen barne- og ungdomsskule legg vekt på å ha eit trygt og inkluderande skulemiljø. Vurdering for læring er eit nasjonalt satsningsområde. Vurdering som blir brukt til å forbedre undervisninga og elevens motivasjon og læring. Vi er også opptatte av relasjonsarbeid og styrking av lese- og skriveopplæring. I tillegg er kvalitetssikring og kontinuerleg vidareutvikling knytt til fagfornyinga, berekraftig utvikling, digital kompetanse og opplæring, samt forsterka tverrfagleg fokus og praktisk tilnærming til opplæringstilbodet vikige satsingsområder for oss i Måndalen.

Uteområda

Skulen har eit stort uteområde med et variert utvalg av leikeapparat. Skulen og FAU har gjennom samarbeid ei satsing på å styrke uteområdet.

Ny skule

Måndalen er ein helt ny skule. Uteområda er ikkje ferdig, men skulen vil få eit stort og variert tilbod kor elevane kan boltre seg. 

Kontakt

Måndalen skole
E-post
Telefon 90 21 43 00
Ingrid Sylvia Renberg
Rektor - Måndalen skule
E-post
Mobil 95 16 11 65

Kart