Måndalen skule

Måndalen skule

Måndalen barne- og ungdomsskule ligg på Voll i Måndalen, på sørsida av Rauma kommune.

Antal elevar: 53 elevar barneskulen og 44 elevar ungdomsskulen. Totalt 97 elevar.

Undervisningsmålform: Nynorsk

Skulens satsingsområde

Måndalen barne- og ungdomsskule legg vekt på å ha eit trygt og inkluderande skulemiljø. Vurdering for læring er eit nasjonalt satsningsområde. Vurdering som blir brukt til å forbedre undervisninga og elevens motivasjon og læring. Vi er også opptatte av relasjonsarbeid og styrking av lese- og skriveopplæring.

Uteområda

Skulen har eit stort uteområde med et variert utvalg av leikeapparat. Skulen og FAU har ei satsing på å styrke uteområdet kommande skuleår.

Ny skule

Måndalen er ein helt ny skule. Uteområda er ikkje ferdig, men skulen vil få eit stort og variert tilbod kor elevane kan boltre seg. 

Kontaktinformasjon

Måndalen skole
E-post
Telefon 902 14 300
Ingrid Sylvia Renberg
Rektor
E-post
Mobil 951 61 165

Adresse

Besøksadresse

Voll

6386 Måndalen

Postadresse

Vollan 8A

6300 Åndalsnes

Kart