Permisjon fra skolen

Du kan søke om permisjon fra skolen i inntil 10 skoledager - to uker. Det er rektor som avgjør om det er forsvarlig å innvilge permisjon - målt opp mot opplæringsplikta. Skal fraværet strekke seg over mer enn to uker, må det meldes om hjemmeopplæring.

Når kan du få innvilget permisjon?

 

Trossamfunn utenfor den norske kirke

Elever som hører til et trossamfunn utenfor den norske kirke har rett til permisjon på trossamfunnets helligdager.

Ferie

Det vil normalt ikke bli innvilget permisjon til ferie. Det kan gis permisjon ved store familiebegivenheter, alvorlig sykdom, dødsfall eller begravelser i nærmeste familie. Det kan også være helsemessige eller velferdsmessige forhold i familien som medfører at skolen bør innvilge en permisjonssøknad.

Slik søker du

Enkeltdager eller timer

Søkes om direkte til kontaktlærer. Lærere kan selv innvilge inntil 2 dager fri. 

Fravær opp til 2 uker (10 dager)

Send inn søknad om permisjon via vårt elektroniske skjema. Søknadsfrist er 14 dager før planlagt permisjon.

Søknad om hjemmeopplæring (over to uker)

Send inn søknad til den aktuelle skolen. Søknadsfrist er 1 måned før planlagt hjemmeundervisning starter.

Send inn søknad om hjemmeopplæring via vårt elektroniske skjema

Klage

Ønsker du å klage på vedtak om permisjon må du klage innen tre uker etter at du har mottatt svar på søknaden. Klagen skal sendes til skolen som har behandlet søknaden. 

Reglement

Åpningstider

Rådhuset mandag - fredag:

1. april - 30. september: 08.00- 15.30

1. oktober - 31. mars: 08.00 - 16.00

Sentralbordet:

Man-fre: 10.00- 14.00 

Adresse

Vollan 8a

6300 Åndalsnes

Kart