Brukerråd skole

Brukerrådet for skoleområdet består av FAU-representanter fra de ulike skolene og elevrådsledere på ungdomstrinnet.  

Medlemmer

Måndalen skule

FAU-leder, Eli Marte Harnes

Elevrådsleder, Renee Samseth

Innfjorden skole

Sandra Våge Nikolaisen

Åndalsnes barneskole

FAU-leder, Arne Johnson

Åndalsnes u.skole

FAU-leder, Lisah Marie Bergmann

Elevrådsleder, Karl Isak Sletten

Isfjorden skole

FAU-leder, Annika Østerbye

Åfarnes skole

FAU-leder, Stine Mari Myhren

Elevrådsleder, Tuva Moa Frick

Referater

Referat fra møte i brukerrådet 19.10.21 (PDF, 236 kB)