Brukerråd skole

Brukerråd skole

Brukerrådet for skoleområdet består av FAU-representanter fra de ulike skolene og elevrådsledere på ungdomstrinnet.  

Medlemmer

 

Vågstranda skule

FAU-leder, Linda Gisnås

Måndalen skule

FAU-leder, Stein Åge Strand

Elevrådsleder, Thea Kanutte Bjørlykhaug

Åndalsnes barneskole

FAU-leder, Linda Mari Alvestad: fau.andalsnes.barneskole@gmail.com

Åndalsnes u.skole

FAU-leder, Anniken Frisvold

Elevrådsleder, Dina Iselin Ytterli Alfei

Isfjorden skole

FAU-leder, Eivor Bjørndalseter

Åfarnes skole

FAU-leder, Elin Herjehagen

Elevrådsleder, Mari Dahle

Referater

Kontaktinformasjon

Aina Øyen Henden
Fagsjef/TJO skole
E-post
Mobil 482 39 743